Bức tranh thứ 1:

câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án

Bức tranh thứ 2:

câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
 

Bức tranh thứ 3:

câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án

Khánh Hòa(st)

3 thử thách tìm điểm khác nhau kiểm tra độ tinh mắt của bạn

3 thử thách tìm điểm khác nhau kiểm tra độ tinh mắt của bạn

 Hãy chắc chắn đồng hồ bấm giờ của bạn để trong thời gian 1 phút nhé!