Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là cuộc Tổng tiến công quân sự cuối cùng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 

Ngoài Trận Phước Long được coi là trận đánh trinh sát chiến lược, cuộc Tổng tiến công này gồm ba chiến dịch liên tiếp nhau: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, còn có những chiến dịch nhỏ hơn nhưng diễn ra trên những địa bàn chiến lược như Long Khánh - Xuân Lộc, Trường Sa và các đảo trên Biển Đông, các trận đánh trên các tuyến phòng thủ từ xa của Quân lực Việt Nam cộng hòa như Tây Ninh - An Lộc - Dầu Tiếng, Phan Rang - Ninh Thuận. 

 

Kết quả thắng lợi quân sự của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công này đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

Bắt đầu từ ngày 4/1/1975, bạn có biết cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc vào ngày nào không?

Ngân Anh