Câu 1: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày nào?

A.4/1/1975

Đáp án: Chiến dịch mùa xuân năm 1975 với tên gọi chính thức là Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đây là những cuộc Tổng tấn công quân sự cuối cùng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 và kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975.

B.4/3/1975

C.24/3/1975

Câu 2: Cuộc Tổng tấn công này gồm bao nhiêu chiến dịch?

A.2

B.3

Đáp án: Ngoài Trận Phước Long được coi là trận đánh trinh sát chiến lược, cuộc Tổng tấn công này gồm ba chiến dịch liên tiếp nhau là Chiến dịch Tây Nguyên (từ 4/3 đến 24/3), Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng (từ 21/3 đến 29/3) và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26/4 đến 30/4).

C.4

Câu 3: Chiếc xe tăng nào đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập?

A.Chiếc xe tăng T59 số hiệu 390

Đáp án: Xe tăng T59 số hiệu 390 là chiếc xe đầu tiên húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975, mở đường cho quân ta vào bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và nội các của ông.

B.Chiếc xe tăng T54B số hiệu 843

C.Chiếc xe tăng T59 số hiệu 843

Câu 4: Ai là người lái xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập?

A.Vũ Đăng Toàn

Đáp án: Vũ Đăng Toàn là người chỉ huy chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 390.Dù là xe đầu tiên tiến vào khu vực cổng chính của Dinh Độc Lập tuy nhiên xe tăng “843” lại bị kẹt ở cổng phụ và không thể di chuyển tiếp, n gay lập tức chiếc xe tăng “390” đã nhanh chóng tiến vào húc tung cổng chính của dinh thay cho người đồng đội của mình. Điều này dẫn đến việc khó xác minh được chiếc xe tăng nào đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập đầu tiên vào 30/4/1975, và mãi đến sau nhờ bức ảnh tư liệu quý giá của nữ nhà báo Francoise Demulder (Pháp) công bố vào năm 1995, thì chiến công của chiếc xe tăng “390” (do trung úy Vũ Đăng Toàn chỉ huy) mới được công nhận.

B.Ngô Viết Thụ

C.Nguyễn Hữu Hạnh

 

Câu 5: Ai là người cắm cờ giải phóng trên nóc dinh Độc Lập?

A.Hoàng Cao Đại

B.Bùi Quang Thận

Đáp án: Trưa 30/4/1975, đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy xe tăng T54 mang số 843 đi đầu đội hình tiến vào dinh Độc Lập. Khi xe tăng 390 húc đổ cổng chính, ông lấy lá cờ giải phóng trên xe của mình cắm lên cột cờ trên nóc dinh Độc Lập, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

C.Nguyễn Hữu Hạnh

Câu 6: Ai đại diện cho Việt Nam Cộng hòa đọc bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện?

A.Nguyễn Thiệu

B.Nguyễn Văn Huyên

C.Dương Văn Minh

Đáp án: Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh đã đọc bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào trưa 30/4/1975. Ông nói: “Tôi - Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng hòa bỏ vũ khí, đầu hàng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, kêu gọi chính quyền từ trung ương đến địa phương giải tán, trao lại chính quyền cho Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam”

Câu 7: Bài hát nào vang lên ngay sau lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh?

A.Tiến về Sài Gòn

B.Nối vòng tay lớn

Đáp án: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người trưa ngày 30/4 đã đứng lên phát biểu trực tiếp trên đài phát thanh Sài Gòn sau lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Ông lên và hát bài "Nối vòng tay lớn" - bài hát kêu gọi và nói về ước mơ hòa hợp dân tộc hai miền Nam Bắc mà ông viết từ năm 1968.

C.Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Thúy Nga

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc vào ngày nào?

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc vào ngày nào?

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là cuộc Tổng tấn công quân sự cuối cùng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam.