Bạn mất bao nhiêu giây để hoàn thành phép tính đúng?
 

Khánh Hòa 

Thử tài làm thanh tra, tìm ra kẻ nói dối

Thử tài làm thanh tra, tìm ra kẻ nói dối

Hãy nhập vai trở thành thanh tra Varnike để tìm ra người đã nói dối trong trường hợp dưới đây.