Bạn có thể tìm ra điều khác biệt trong những biểu tượng với 15 giây?
Hình 1.
Bạn có thể tìm ra điều khác biệt trong những biểu tượng với 15 giây?
Hình 2.
Bạn có thể tìm ra điều khác biệt trong những biểu tượng với 15 giây?
Hình 3.
 
Bạn có thể tìm ra điều khác biệt trong những biểu tượng với 15 giây?
Hình 4.
Bạn có thể tìm ra điều khác biệt trong những biểu tượng với 15 giây?
Hình 5.

Khánh Hòa (st)

Sinh vật nào dưới đại dương sản sinh nhiều oxy nhất?

Sinh vật nào dưới đại dương sản sinh nhiều oxy nhất?

 Khi nào và làm thế nào loài sinh vật này xuất hiện vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu.