câu hỏi trắc nghiệm,đố vui
Hình 1.
câu hỏi trắc nghiệm,đố vui
Hình 2.
câu hỏi trắc nghiệm,đố vui
Hình 3.
 
câu hỏi trắc nghiệm,đố vui
Hình 4.
câu hỏi trắc nghiệm,đố vui
Hình 5.

Khánh Hòa (st)

Sinh vật nào dưới đại dương sản sinh nhiều oxy nhất?

Sinh vật nào dưới đại dương sản sinh nhiều oxy nhất?

 Khi nào và làm thế nào loài sinh vật này xuất hiện vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu.