- TS Giáo dục Trần Thị Bích Liễu - người theo đuổi giáo dục sáng tạo trong trường học - gửi tới VietNamNet bài trăc nghiệm thú vị: Tổ chức bạn đang làm việc có phải là một nơi đổi mới và khuyến khích sự sáng tạo?

Hãy làm bài trắc nghiệm này xem bạn đang làm việc ở một nơi như thế nào nhé.

Câu hỏi

Hoàn toàn không

đồng ý

Đồng ý một chút

Đồng ý

Hoàn toàn đồng ý

          Điểm

1

2

3

4

1. Mọi người đều hiểu các mục tiêu tổng thể và phương hướng của tổ chức

2. Các ý tưởng mới được khuyến khích và thử nghiệm

3. Chúng tôi thường có các phiên kích não hay các hội thảo về sáng tạo

4. Mọi người được đào tạo về sáng tạo và đổi mới

5. Mọi người được ca ngợi và khen thưởng vì có sự sáng tạo

6. Chúng tôi cố tình sao chépvà thích ứng những ý tưởng tốt từ bên ngoài lĩnh vực của chúng tôi

7. Chúng tôi thành lập các nhóm từ các thành viên ở các khoa, phòng ban khác nhau để giải quyết những vấn đề cụ thể

8. Khi chúng tôi tìm kiếm giải pháp để giải quyết một vấn đề, chúng tôi sáng tạo ra rất nhiềuý tưởng trước khi lựa chọnmột hoặc hai ý tưởng để thử

9. Chúng tôi thường xây dựng các mẫu hình hoặc các thử nghiệm để thử nghiệm nhanh một ý tưởng mới trước khi thực hiện việc sản xuất

10. Để giải quyết một vấn đề trongmột bộ phận chúng tôi kêu gọi các ý tưởng và sự giúp đỡ từcác bộ phận khác

11. Chúng tôi xác định sản phẩm hiện hành và các quá trình để tính đến việc cho ngừng và thay thế

12. Chúng tôi đặt các mục tiêu cho việc đổi mới bao gồm cả việc giới thiệu các sản phẩm và các quy trình mới

13. Chúng tôi không có thái độ không phải phát minh ra ở đây đối với những ý tưởng xuất phát từ bên ngoài

14. Mọi người không muốn thực hiện nhiều rủi ro vì sợ thất bại

15. Ý tưởng của sếp có trọng lượng lớn nhất

16. Chúng tôi dành thời gian đểgiải quyết các vấn đề hiện tại hơn là để tư duy về tương lai

Những ý tưởng mới ít có cơ hội được thực hiện nếu chúng không nằm trong dự trù ngân sách

12 câu hỏi đầu tiên có số điểm tích cực và 5 câu hỏi cuối cùng mang số điểm tiêu cực. Vì vậy, cộng điểm số của bạn cho câu hỏi 1 - 12 và sau đó trừ đi điểm số của bạn cho câu hỏi từ 13 - 17. Tổng số điểm chung của bạn là chỉ số đổi mới của bạn.

Trên 33 điểm: Bạn đang làm việc trong một tổ chức rất đổi mới và có sự giao tiếp cao.

 

Từ 25 – 32 điểm:Có một bầu không khí tốt cho sự đổi mới và ý tưởng mới được hoan nghênh nhưng vẫn cần có phạm vi cần cải thiện.

Từ 18 – 24 điểm:Tổ chức của bạn có một chút tốt hơn so với trung bình nhưng có một khoảng cách khá xa để đạt được mức độ của một tổ chức đổi mới.

Từ 11 – 17 điểm: Tổ chức của bạn ở dưới mức trung bình và cần phải cải thiện bầu không khí cho sự đổi mới và sáng tạo giải quyết vấn đề.

Từ 5 – 10 điểm: Có các rào cản đáng kể tồn tại trong tổ chức của bạn để đối phó với các thay đổi hoặc thích nghi với điều kiện mới. Điều này có thể gây nguy hiểm và cần có một chương trình lớn để giải quyết các rào cản này.

4 hoặc dưới 4 điểm: Tổ chức của bạn có sự đề kháng mạnh với các thay đổi và những ý tưởng mới không được khuyến khích hoặc khen thưởng. Cần có một chương trình lớn và dài hạn để thay đổi văn hóa của tổ chức của bạn nếu muốn tồn tại.

Trần Thị Bích Liễu