Có một bài toán tính số lượng mỗi loại gà đang nhặt thóc trên sân. Các bạn thử làm nhé!

Bài toán như sau:

Đàn gà nhặt thóc trên sân

Tung tăng chạy nhảy khó phân rõ màu

Theo chân một đốm ba con trắng,

 

Theo chân một trắng, năm gà nâu

Một trăm bảy mốt cái đầu

Bao nhiêu mỗi loại? Tính mau nhận quà

Xem đáp án TẠI ĐÂY.

Phan Duy Nghĩa (Sở GD-ĐT Hà Tĩnh)