Bài toán này như sau:

bài toán,bài toán vui

Có hai hai đáp án cho bài toán này là:

 
bài toán,bài toán vui

Theo bạn, đáp án nào đúng?

Ngân Anh(sưu tầm)

Bài toán "nhìn tưởng dễ" mà mỗi người một ý

Bài toán "nhìn tưởng dễ" mà mỗi người một ý

Một "thách thức" đã kéo được tới hơn 50 nghìn bình luận. Bạn có muốn thử sức?