Bài toán giả thuyết gây tranh cãi vì có 2 đáp án đều hợp lý

Bài toán có 2 kết quả cùng có lý là 710.

 

Bạn có biết phép tính được thực hiện như thế nào không? Và theo bạn đáp án nào là đúng?

Khánh Hòa (st)

Thử tài tinh mắt, tìm 6 điểm khác biệt giữa 2 bức tranh

Thử tài tinh mắt, tìm 6 điểm khác biệt giữa 2 bức tranh

 Chỉ những người có đôi mắt tinh tường mới tìm ra 6 điểm khác biệt giữa 2 bức tranh. Bạn có thuộc trong số đó?