Bước sang năm 2017, chuyên mục Toán học của tờ Guardian lại đưa ra một số bài toán thú vị thách thức độc giả giải mã.

Bài toán mà người chủ mục Toán học Alex Bellos đưa ra như sau:

Hãy sử dụng bất cứ phép tính nào: +, -, x, / và dấu ngoặc để phép tính sau bằng 2017.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2017

Lưu ý các phép tính và dấu ngoặc được sử dụng không giới hạn số lần.

Alex Bellos cho biết bài toán “đếm ngược” năm nay có 652 cách giải.

Hoặc độc giả có thể giải mã phép toán tương tự, chỉ khác là bớt đi số 10:

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2017

Bài toán này thì có 107 cách giải.

Trong khi bài toán bớt cả số 10 và số 9 thì chỉ có 13 cách giải:

8 7 6 5 4 3 2 1 = 2017

“Chúng ta phải dừng ở đây thôi, vì sẽ chẳng có lời giải nào nếu bỏ con số 7 đi” – Bellos nói.

Độc giả có thể đưa đáp án ở phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo (Theo Guardian)