Bài toán không khó nhưng ước tính cứ 1.000 người thì chỉ có 1 người thực hiện được yêu cầu của đề bài.

Đề bài là điền số còn thiếu vào ô trống, tuy nhiên những người ra đề còn yêu cầu người giải phải tìm ra đáp án thứ 2 (khác đáp án thứ nhất) nhưng vẫn hợp lý.

Và chỉ có 1/1000 người tìm ra đáp án hợp lý thứ hai này.

Bài toán 2 đáp án: Chỉ người thông minh mới tìm ra đáp án thứ 2

Lời giải 1:

Hầu hết mọi người đều bắt đầu bằng cách lấy 1 + 4 để ra kết quả là 5.

Sau đó là 2 + 5 = 7, rồi lấy 7 cộng với tổng của phép toán bên trên: 7 + 5 = 12.

Những phép tính phía sau cũng áp dụng theo công thức này:

3 + 6 = 9, 9 + 12 = 21

Tương tự, phép tính cuối cùng sẽ là:

8 + 11 = 19, 19 + 21 = 40.

 

Đáp án 1 là 40 và hầu hết mọi người đều đưa ra kết quả này.

Tuy nhiên, vẫn còn một cách diễn giải khác cũng hợp lý và logic.

Lời giải 2:

Những người thông minh hơn sẽ tính toán theo cách này:

1 + 4 x 1 = 5

Sử dụng công thức đó, các phép tính sau sẽ là:

2 + 2 x 5 = 12

3 + 6 x 3 = 21

Và phép toán cuối cùng là:

8 + 11 x 8 = 96

Đáp án thứ 2 lại là 96.

  • Nguyễn Thảo (Theo Daily Mail)