- Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 lần đại hội đại biểu toàn quốc. Cùng tìm hiểu thông tin về Lịch sử Đảng.

 

  • Tuệ Minh