Nhân với 9 bằng cách sử dụng bàn tay

Đặt bàn tay ra trước mặt, mỗi ngón tay được đánh số theo thứ tự.

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Ví dụ nếu cần tính đáp số của 4 × 9, hãy tìm số 4 và uốn cong ngón tay.

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Bây giờ đếm tất cả các ngón tay bên trái của ngón tay uốn cong và bên phải của ngón tay uốn cong. Bên trái chúng ta có số 3, bên phải chúng ta có số 6.

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Bây giờ đặt những con số này với nhau. Và 36 là câu trả lời đúng.

Nhân số có 3 chữ số

Giả sử bạn cần giải 652 × 6. Hãy vẽ một bảng và viết các số tương tự như hình sau.

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Nhân mỗi chữ số với 6 và nhập kết quả vào bảng.

6 × 6 = 36

5 × 6 = 30

2 × 6 = 12

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

 

Bây giờ cộng các số lại với nhau, giữ nguyên số đầu tiên và số cuối cùng. Kết quả cuối cùng sẽ là 652 x 6 = 3912

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Nhân hai số có hai chữ số lớn gần bằng 100

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Muốn nhân hai số có hai chữ số lớn gần bằng 100, trước hết, lấy 100 trừ đi mỗi số. Tính tổng của 2 số mới này này rồi lấy 100 trừ đi kết quả đó ta được con số hàng nghìn và hàng trăm. Tiếp theo, nhân hai số mới với nhau sẽ cho kết quả hàng chục và hàng đơn vị.

Nhân số lớn

Giả sử cần tính phép tính 7 × 531. Chúng ta có thể dễ dàng nhân lên nếu chia số lớn thành các số tròn chục, tròn trăm. Cố gắng làm cho chúng nhỏ nhất có thể.

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Cộng hai số có 3 chữ số

Các số có 3 chữ số sẽ dễ tính hơn khi chúng được chia thành nhiều phần. 

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Phép nhân với 9

Chúng có thể nhân với 10 nếu cần nhân với 9. Nhưng đừng quên trừ số gốc từ kết quả để có câu trả lời đúng.

5 mẹo thú vị giúp trẻ có thể tính toán nhanh

Trường Giang(Theo Brightside)

Thử tài tính kết quả trận đấu qua biểu cảm của 8 khán giả

Thử tài tính kết quả trận đấu qua biểu cảm của 8 khán giả

 Đây là một trận đấu bóng đá vô cùng gay cấn, có khá nhiều lần bóng lăn vào lưới. Hãy quan sát biểu cảm của 8 vị khán giả và dùng tư duy logic để đưa ra kết quả cuối cùng của trận đấu bóng đá này!