Bức tranh thứ 1:

3 thử thách tìm điểm khác nhau kiểm tra độ tinh mắt của bạn

Bức tranh thứ 2:

3 thử thách tìm điểm khác nhau kiểm tra độ tinh mắt của bạn
 

Bức tranh thứ 3:

3 thử thách tìm điểm khác nhau kiểm tra độ tinh mắt của bạn

Khánh Hòa(st)

Thử tài logic, ai là ai trong bức tranh?

Thử tài logic, ai là ai trong bức tranh?

-Có 2 cô gái tình cờ gặp nhau trên đường. Thông qua việc chào hỏi và những thông tin họ đã tiết lộ, hãy thử tài suy luận của bạn để tìm ra đáp án.