Bức tranh thứ 1:

câu hỏi trắc nghiệm,câu đố

Bức tranh thứ 2:

câu hỏi trắc nghiệm,câu đố
 

Bức tranh thứ 3:

câu hỏi trắc nghiệm,câu đố

Khánh Hòa(st)

Thử tài logic, ai là ai trong bức tranh?

Thử tài logic, ai là ai trong bức tranh?

-Có 2 cô gái tình cờ gặp nhau trên đường. Thông qua việc chào hỏi và những thông tin họ đã tiết lộ, hãy thử tài suy luận của bạn để tìm ra đáp án.