Các bức ảnh dưới đây đã bị cắt bỏ một phần. Bạn cần phải tìm ra mảnh ghép còn thiếu để chứng minh khả năng quan sát của mình. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Thử thách số 1:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 2:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 3:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 4:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 5:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 6:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 7:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 8:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 9:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Thử thách số 10:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Dưới đây là đáp án:

 

Đáp án thử thách số 1:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 2:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 3:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 4:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 5:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 6:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 7:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 8:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 9:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Đáp án thử thách số 10:

10 câu đố chỉ có người tinh mắt mới có thể vượt qua

Theo Brightside

Đây là bài kiểm tra IQ hóc búa, những người thông minh cũng khó lòng vượt qua

Đây là bài kiểm tra IQ hóc búa, những người thông minh cũng khó lòng vượt qua

Để trả lời đúng những câu hỏi IQ này, bạn cần có vốn hiểu biết sâu rộng cùng khả năng tư duy logic.