- Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Văn Ga vừa được bổ nhiệm lại vị trí Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Còn ông Hà Hùng cũng được thêm một nhiệm kỳ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thứ trưởng, Bùi Văn Ga, bổ nhiệm lại

Ông Bùi Văn Ga vừa được bổ nhiệm lại vị trí Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đại học; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục quốc phòng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; Công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Vụ Giáo dục Quốc phòng; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Đào tạo với nước ngoài; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Ông Ga sinh năm 1957 tại Bình Định, tốt nghiệp tiến sĩ tại École Centrale de Lyon (Pháp); nguyên làhiệu trưởng các trường CĐ Công nghệ, ĐH Bách khoa của ĐH Đà Nẵng; sau đó làm Giám đốc Đại học Đà Nẵng trong 4 năm cho đến khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng trưởng Bộ GD-ĐT (năm 2010).

Còn ông Hà Hùng giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chỉ đạo các lĩnh vực công tác như xây dựng cơ bản, cải cách thủ tục hành chính,v.v. của đơn vị này.

Song Nguyên