- UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3114 về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, kỳ tuyển dụng công chức năm 2015.

Theo kết quả kiểm tra, sát hạch, có 63 thí sinh thuộc diện thủ khoa, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước và thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài tham dự. Trong đó, có 32/63 thí sinh đạt yêu cầu, đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức năm 2015.

 

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ Quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi đối với các trường hợp là Thủ khoa xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND Thành phố và ghi danh sổ vàng tại Văn miếu Quốc Tử Giám dự kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến đối với các trường hợp còn lại là thủ khoa trong nước, tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài, dự kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

  • Văn Chung