- Chiều 3/8, thêm 3 trường đại học công khai danh sách hồ sơ xét tuyển, chỉ tiêu chi tiết từng ngành. Ba trường gồm ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Tài chính Marketing, ĐH Cần Thơ. 

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết tới thời điểm này đã nhận được 1.864 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Trường công bố là liên tục cập nhật danh sách hồ sơ xét tuyển tại website: http://tuyensinh.dev.ueh.edu.vn/vi/danhsach-thisinh-dangky.html.

Cụ thể: 

Ngành Kinh tế: khối A: 297 nguyện vọng (NV), điểm cao nhất 25,5; khối A1: 123 NV ; điểm cao nhất 25; khối D1: 76 NV, điểm cao nhất 25

Ngành Quản trị kinh doanh: khối A :636 NV, điểm cao nhất 27,25; khối A1: 265 NV, điểm cao nhất 25,5, khối D1: 147 NV, điểm cao nhất 25,25

Ngành Quản trị du lịch và Lữ hành: khối A: 55 NV, điểm cao nhất 25,75; khối A1: 41 NV, điểm cao nhất 25,5; khối D1: 38 NV, điểm cao nhất 24,5.

Ngành Marketing: khối A 353 NV, điểm cao nhất 25,75; khối A1: 181 NV; điểm cao nhất 26; khối D1: 111 NV, điểm cao nhất 25.

Ngành Kinh doanh quốc tế: khối A 448 NV, điểm cao nhất 27,25; khối A1: 324 NV, điểm cao nhất 26,5;  khối D1: 223 NV, điểm cao nhất 25,5

Ngành Kinh doanh thương mại: khối A: 161 NV, điểm cao nhất 27,25; khối A1: 96 NV, điểm cao nhất 25,25;  D1: 74 NV, điểm cao nhất 24,75.

 

Ngành Tài chính Ngân hàng: khối A 409 NV, điểm cao nhất 27,25; khối A1: 155 NV, điểm cao nhất 26,5; D1: 89 NV, điểm cao nhất 25.

Chiều cùng ngày, Trường ĐH Tài chính Marketing công bố danh sách đăng kí xét tuyển tại địa chỉ http://dms.ufm.edu.vn/xettuyen/dsnophsxt.aspx.\

Theo thống kê hiện tại trường đã nhận được 1087 thí sinh đăng kí. Trong đó có nhiều thí sinh có điểm  ngoài 20 điểm, điểm thấp nhất 15,5 điểm.

Trường ĐH Cần Thơ cũng công bố danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển tại địa chỉ http://kqxt.ctu.edu.vn

  • Lê Huyền

Xem thêm