Video dài gần 2 phút quay lại cảnh chú tiểu ngủ gật rơi rụng trong giờ giảng đạo của sư thầy. Hình ảnh chú tiểu dễ thương khiến nhiều người xem thích thú.

 
Theo Youtube