Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu, chế độ làm việc của giáo viên cùng với các chế độ chính sách khác liên quan (kiêm nhiệm, thừa giờ...) vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, trong học kỳ I năm học 2021-2022 Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh phổ thông học trực tuyến. Qua đó giáo viên thực hiện các công việc như: dạy học, giáo dục học sinh; kiểm tra đánh giá học sinh,... thông qua các công cụ trực tuyến như qua Internet, trên truyền hình. Do đó khi xác định chế độ làm việc của giáo viên hiệu trưởng các các trường phải lưu ý:

Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định tổng số tiết dạy của giáo viên (trong đó có cả các tiết quy đổi). 

Giáo viên TP.HCM dạy trực tuyến được trả lương như thế nào?
Giáo viên TP.HCM làm nhiệm vụ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh: Thanh Tùng

Số tiết thực dạy là số tiết giáo viên thực hiện trên thời khóa biểu trực tuyến (livestream) cộng với số tiết dạy học trên hệ thống quản lý học tập (LMS) của nhà trường theo kế hoạch bài dạy của giáo viên được xây dựng theo kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm môn học đã được hiệu trưởng phê duyệt.

Ngoài ra, nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học, dạy phụ đạo cho học sinh, ... thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó hoặc tính toán, quy đổi cho cả những người cùng tham gia đảm bảo đúng người, đúng việc.

 

Việc quy đổi số tiết dạy online của giáo viên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Trưởng phòng GD-ĐT đối với cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở hoặc Giám đốc Sở GD-ĐT đối với cấp trung học phổ thông theo quy định.

Việc quy đổi tiết dạy học trực tuyến để xác định tổng số tiết dạy của giáo viên trong năm học 2021-2022 phải đúng với các quy định hiện hành (trong trường hợp có giáo viên có số tiết dạy vượt định mức giờ dạy/năm), cụ thể:

Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: “Định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non; định mức tiết dạy/ năm học đối với giáo viên phổ thông, định mức giờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờ giảng năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gọi chung là định mức giờ dạy/năm”.

Khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: “Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật”.
 
Minh Anh

Sở GD-ĐT TP.HCM điều chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Sở GD-ĐT TP.HCM điều chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh, trong khi đó Hiệu trưởng trưởng này làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT.