Theo PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), với dự án trị giá 7,7 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ nhằm “Nâng cao năng lực giáo dục - đào tạo, quản trị và nghiên cứu khoa học của trường giai đoạn 2022-2026”, mới đây, nhà trường đã ra mắt Viện Khoa học và Công nghệ số (Digital Science and Technology Institute – eSTI).

“eSTI sẽ là Viện nghiên cứu, đào tạo, phát triển các giải pháp, ứng dụng, triển khai, chuyển giao và tham mưu các chính sách trong tất cả các ngành nghề sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số, tạo ra một môi trường nhằm kết nối, thúc đẩy phát triển khoa học và góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung” - PGS.TS Huỳnh Công Pháp cho hay.

Trường đại học nghiên cứu thúc đẩy chuyển đổi số ở miền Trung - Tây Nguyên
PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn

Mục tiêu eSTI hướng đến là hình thành các nhóm nghiên cứu lớn, chuyên sâu, đa ngành, đa lĩnh vực; Tạo cơ hội cho các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của nhà trường có điều kiện thuận lợi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng.

 

Đồng thời, đẩy mạnh và tối ưu hóa hiệu quả của các nghiên cứu chất lượng cao; Tiến tới hình thành, thúc đẩy và phát huy hiệu quả của loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Vẫn theo PGS  Huỳnh Công Pháp, eSTI xây dựng và hình thành các nhóm nghiên cứu lớn và đa ngành đa lĩnh vực trong các trung tâm nghiên cứu gồm: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ thông minh và Chuyển đổi số; Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Dự kiến quý I năm 2022, eSTI đi vào hoạt động sẽ kết nối và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

VKU là một trong 3 trường ĐH công lập trên cả nước đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số với định hướng hoạt động theo mô hình ĐH quốc tế, quản trị tiến tiến nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế  gồm: Kỹ thuật phần mềm; Khoa học dữ liệu & AI;  IoT & Robotics; An toàn thông tin; Thương mại điện tử;  Marketing số; Tài chính - Kế toán số; Truyền thông đa phương tiện; Mỹ thuật số.

N.Hiền