- Theo dự thảo Điều lệ trường Tiểu học sửa đổi - ngày 22/9, trong lớp học sẽ không còn chức danh lớp trưởng. Thay vào đó là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản.

Các vị trí này do tập thể học sinh bầu hoặc giáo viên chủ nhiệm chỉ định luân phiên.

Mỗi lớp học chia thành các ban, nhóm. Mỗi ban, nhóm có trưởng ban, phó ban, nhóm trưởng, thư ký do học sinh trong ban, nhóm bầu hoặc giáo viên chủ nhiệm chỉ định luân phiên.

 

Dự thảo cũng quy định mỗi lớp có không quá 35 học sinh và nhiều nhất là 2 học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Dự thảo sửa đổi ngày 22/9 này còn bổ sung chương mới - chương 7 - với các quy định phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội. 

Buổi tranh cử chức Chủ tịch diễn ra tại lớp 5B, Trường Tiểu học Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội:

Hạ Anh