Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, ông Phương ký thông qua Nghị quyết số 34 về phê duyệt chủ trương chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ.

Thông qua Nghị quyết số 36 về việc phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường thuộc Trường Đại học Cần Thơ gồm: Trường Kinh tế trên cơ sở Khoa Kinh tế; Trường Bách khoa trên cơ sở Khoa Công nghệ; Trường Nông nghiệp trên cơ sở Khoa Nông nghiệp và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cở sở Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Hội đồng trường giao Hiệu trưởng xây dựng đề án; hoàn thiện thủ tục pháp lý hai chủ trương này trình đơn vị có thẩm quyền quyết định.

Phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc ĐH Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ

Hồi tháng 3 vừa qua, Trường Đại học Cần Thơ kỷ niệm 55 thành lập trường. Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ là GS.TS Hà Thanh Toàn. Các Phó Hiệu trưởng gồm: PGS.TS Trần Trung Tính; GS.TS Trần Ngọc Hải; PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung.

 

Trường Đại học Cần Thơ hiện có 99 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 52 ngành/chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 19 ngành trình độ tiến sĩ với tổng số gần 48.000 sinh viên và học viên.

Trường Đại học Cần Thơ đã đào tạo cho vùng ĐBSCL và cả nước 207 tiến sĩ, 11.550 thạc sĩ, 198.663 giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, cử nhân trình độ đại học và 1.220 cử nhân trình độ cao đẳng thuộc nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, nhiều cựu sinh viên và học viên của trường đã, đang giữ nhiều trọng trách ở các địa phương và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Hiện, Trường Đại học Cần Thơ có 1.815 viên chức và người lao động, trong đó có 15 Giáo sư, 141 Phó Giáo sư, 508 Tiến sĩ, 720 Thạc sĩ với năng lực chuyên môn và nghiệp vụ cao đã tạo nên sức mạnh đáng kể đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoài Thanh 

Cần Thơ đề xuất lập thêm 3 trường đại học

Cần Thơ đề xuất lập thêm 3 trường đại học

UBND TP Cần Thơ vừa đề nghị Trung ương triển khai đầu tư cho lập thêm 3 trường đại học. Ngoài ra, Cần Thơ cũng xin nâng Trường ĐH Cần Thơ hiện tại thành trường đại học trọng điểm Quốc gia.