- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình vừa có buổi làm việc với hội đồng hệ thống giáo dục Chu Văn An (Đồng Hới) vì những sai phạm trong điều khoản của bản hợp đồng lao động giữa trường với cán bộ, giáo viên.

Nghỉ việc phải báo trước 5 năm: Buộc trường phải trả bằng và tiền cho giáo viên
Trường Chu Văn An tại Đồng Hới, Quảng Bình

Thông tin này được ông Phạm Thành Đồng, Phó Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình xác nhận.

Theo đó, những sai phạm của trường đều được thanh tra xác định rõ, gồm việc buộc giáo viên báo trước 5 năm nếu muốn nghỉ việc, giữ văn bằng gốc của giáo viên và buộc giáo viên phải đền 12 tháng lương cơ bản cùng toàn bộ tiền bảo hiểm mà trường đã đóng cho giáo viên trong thời gian làm việc tại trường.

 

Sau buổi làm việc, đoàn thanh tra của Sở cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm của trường và sẽ ra quyết định phạt hành chính đối với trường Chu Văn An.

Kết luận của đoàn thành tra cũng buộc trường bỏ quy định báo trước 5 năm khi muốn nghỉ việc, trả lại văn bằng gốc đã thu của giáo viên, trả lại toàn bộ tiền phạt lương và tiền đền bảo hiểm đã thu của giáo viên khi nghỉ việc không báo trước đủ thời hạn trong hợp đồng.

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương bịnh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cũng xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại của một số giáo viên, và sẽ tiếp tục làm việc với trường Chu Văn An để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

H. Sâm