HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giáo viên (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục mầm non công lập đều được nhận hỗ trợ.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người, 9 tháng/năm. Thời gian hỗ trợ từ năm 2020-2025.

 
Vĩnh Phúc đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non thêm 1 triệu đồng/tháng
Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ thêm cho giáo viên mầm non

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014 về hỗ trợ giáo dục mầm non.

Cụ thể tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020 - 2021 đến hết năm học 2024 2025 theo mức: Năm đầu được tuyển dụng hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ hai sau khi được tuyển dụn hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng. Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng. Từ năm thứ tư, thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

Minh Anh

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Kể từ ngày 20/3, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ chính thức được hưởng lương với hệ số lương cao hơn hiện nay.