Ông Lê Vinh Danh vừa bị Tổng LĐLĐ Việt Nam cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng do có nhiều sai phạm. 

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, vi phạm xảy ra tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng có hệ thống và nhiều loại vi phạm trong thời gian dài. Nhiều năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, giám sát và có nhiều nội dung chỉ đạo. Tuy nhiên, việc chấp hành của tập thể nhà trường và cá nhân ông Lê Vinh Danh chưa nghiêm túc.

“Ngay khi chúng tôi lập đoàn kiểm tra Trường ĐH Tôn Đức Thắng thì trường có văn bản phản đối rằng đây là trường tự chủ nên không được kiểm tra. Thậm chí, Kiểm toán Nhà nước vào làm việc, trường cũng có văn bản phản đối. Về công tác cán bộ, khi hết nhiệm kỳ Tổng Liên đoàn chỉ đạo làm công tác kiện toàn nhưng trường vẫn không chấp hành”- ông Hiểu nói.

Vì sao sai phạm của ông Lê Vinh Danh kéo dài?
Tổng LĐLĐ Việt Nam nói về sai phạm của ông Lê Vinh Danh

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm khá tốt công tác kiểm tra, giám sát nhưng về mặt khía cạnh trách nhiệm cũng có mặt chưa quyết liệt, có nội dung chưa triệt để. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đều thấy trách nhiệm. “Chúng tôi sẵn sàng kiểm điểm và rút kinh nghiệm đó là chưa kiên quyết, quyết liệt”- ông Hiểu nói.

Trong khi đó, đề cập thông tin Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu trích nộp 30% chênh lệch thu - chi tài chính, ông Nguyễn Minh Dũng, Trưởng ban Tài chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho hay từ tháng 6/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trả lời rõ ràng vấn đề này.

“Chúng tôi khẳng định, trong các dự toán, quyết toán, phê duyệt của Tổng LĐLĐ Việt Nam không yêu cầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng phải nộp 30% chênh lệch thu chi. Còn trong một đợt kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, có ý kiến đề cập quy định nộp 30% áp dụng cho tất cả các đơn vị sự nghiệp của Tổng Liên đoàn, có đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét việc này và đề nghị trích bổ sung cho các quỹ của nhà trường, chứ không phải nộp về Tổng Liên đoàn”- ông Dũng nói

Quy trình từ đình chỉ tới cách chức ông Lê Vinh Danh

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, căn cứ Công văn số 1772-CV/TU ngày 14/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và các kết luận của UBKT Thành ủy TP.HCM, sau khi trao đổi với một số bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương có liên quan, ngày 17/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp, thảo luận và thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh để xem xét trách nhiệm do có những vi phạm theo Thông báo của UBKT Thành ủy TP.HCM.

Ngày 20/8/2020, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Thông báo số 130/TB-TLĐ, về việc xem xét xử lý kỷ luật tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ngày 21/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định số 1228/QĐ-TLĐ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng để kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Ngày 24/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành các quyết định Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng và các cá nhân phó hiệu trưởng trong đó có gửi kèm theo thông báo, yêu cầu kiểm điểm của từng cá nhân có tên trong quyết định yêu cầu nộp kiểm điểm về Tổng Liên đoàn trước ngày 10/9/2020.

Cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Thông báo số 131/TB-TLĐ về việc kiểm điểm đối với Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 22/9/2020, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đối với ông Lê Vinh Danh và 3 phó hiệu trưởng. Tuy nhiên, chỉ tổ chức kiểm điểm được đối với phó hiệu trưởng. Ông Lê Vinh Danh không có mặt nên Hội nghị kiểm điểm đối với ông Lê Vinh Danh không thực hiện được.

 

Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, sau 3 lần mời họp kiểm điểm, ông Lê Vinh Danh tiếp tục không có mặt. Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ, ngày 28/9/2020, Tổng Liên đoàn đã quyết định tổ chức họp kiểm điểm vắng mặt ông Lê Vinh Danh. Sau hội nghị kiểm điểm, biên bản cuộc họp kiểm điểm đã được báo cáo Chủ tịch Hội đồng kỷ luật theo đúng quy định.

Ngày 8/10/2020, các Hội đồng kỷ luật của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức họp để xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh, tuy nhiên ông Lê Vinh Danh vắng mặt và có bản giải trình, trong đó nêu một số lý do không thực hiện các quyết định của Tổng Liên đoàn. Hội đồng kỷ luật đã xem xét, không chấp nhận lý do và tiếp tục triệu tập ông Lê Vinh Danh tham dự họp Hội đồng kỷ luật. Tuy nhiên, ông Lê Vinh Danh tiếp tục không có mặt. Sau 2 lần mời họp Hội đồng kỷ luật nhưng ông Lê Vinh Danh tiếp tục không có mặt, ngày 19/10/2020, Hội đồng kỷ luật đã họp vắng mặt người có hành vi vi phạm. Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật đã xem xét và kiến nghị kỷ luật ông Lê Vinh Danh bằng hình thức cách chức. Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng kỷ luật, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn họp ngày 19/10/2020 xem xét, thống nhất hình thức kỷ luật cách chức hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh.

Vì sao sai phạm của ông Lê Vinh Danh kéo dài?
Ông Lê Vinh Danh bị cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

“Việc xem xét, xử lý kỷ luật các viên chức quản lý tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng của Tổng LĐLĐ Việt Nam được tiến hành nghiêm túc, khách quan, minh bạch, công bằng, dân chủ, trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; đánh giá đúng mức giữa thành tích, đóng góp và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nguyên nhân vi phạm, ý thức sau vi phạm và kết quả khắc phục hậu quả”- Ông Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh.

Gấp rút tìm người thay thế ông Lê Vinh Danh

Theo ông Trần Văn Thuật, quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam là phải bảo đảm được mô hình trường tự chủ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Tổng Liên đoàn sẽ tạo mọi điều kiện để trường tiếp tục phát triển, kết nối các thành tựu, đảm bảo quyền lợi của khoảng gần 27.000 sinh viên và đảm bảo quyền lợi của 1.300 giảng viên, người lao động của trường.

“Với quan điểm này Tổng Liên đoàn rất tích cực. Trước hết là tiến tới thành lập Hội đồng trường theo Luật Giáo dục Đại học, sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo của trường và sẽ cố gắng sớm nhất, để đảm bảo quyền lợi của người học”- ông Thuật nói.

Còn ông Ngọ Duy Hiểu cho hay đề án thành lập Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng đã triển khai. Sau kỷ luật sẽ đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách và đưa những người có điều kiện vào Hội đồng trường.

“Quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam phải tìm người đủ năng lực, trình độ và phù hợp với mô hình của nhà trường và tình hình phát triển của nhà trường. Những người mới này sẽ làm cho trường tiếp tục phát triển nhưng phát triển vững chắc, lành mạnh”- ông Hiểu cho hay.

Theo ông Hiểu, năm nay trong bối cảnh hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tác, chỉ có một đồng chí phụ trách trường nhưng tỉ lệ tuyển sinh tăng 11% so với năm ngoái.

"Chứng tỏ sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường vẫn rất tốt. Uy tín của nhà trường là uy tín của Trường ĐH Tôn Đức Thắng chứ không thuần túy là uy tín cá nhân hiệu trưởng" - ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Lê Huyền

TLĐ thông tin việc điều tra sai phạm ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng

TLĐ thông tin việc điều tra sai phạm ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hôm nay (22/3), đại diện lãnh đạo TLĐLĐVN đã thông tin về việc thành lập Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng, việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh và việc tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm ở trường đại học này.

Ông Lê Vinh Danh nhận lương hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng

Ông Lê Vinh Danh nhận lương hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong tháng 9/2020, ông Lê Vinh Danh nhận lương 556 triệu đồng, trợ lý của ông Danh nhận lương 255 triệu đồng.