Theo công văn số 3517/GDĐT-TC về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục do Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/11/2020, thực hiện áp dụng mức 2, hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt; giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I.

Nhiều giáo viên ở TP.HCM được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới
Từ tháng này giáo viên ở TP.HCM sẽ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới

Áp dụng mức 3, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

 

Mức 4, hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III; Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Nhân viên bảo vệ trường học không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005.

Lê Huyền

Những chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11

Những chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11

Kể từ tháng 11/2020, nhiều chính sách mới về giáo dục bắt đầu có hiệu lực. Giáo viên, học sinh và phụ huynh cần nắm bắt để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.