Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở đầu năm học mới.

Cụ thể, ông Phạm Thanh Nam, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục làm Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sài Gòn.

Bà Nguyễn Đặng An Long, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm làm Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục. 

Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng đầu năm học mới
Giám đốc Sở GD-ĐT trao quyết định điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Sở GD-ĐT)

Ông Đào Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sài Gòn làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm.

 

Ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Minh Xuân làm Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú làm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn.

Ông Phạm Văn Nghĩa, Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sài Gòn.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn. 

Tuệ Minh