Theo quyết định, có thêm 7 SGK của 2 nhà xuất bản được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm: 1 SGK Tự nhiên và Xã hội; 3 SGK Giáo dục thể chất; 2 SGK Hoạt động trải nghiệm và 1 SGK tiếng Anh.

Trong số 7 SGK mới được phê duyệt, 1 SGK Tiếng Anh (Phonics Smart) của Nhà xuất bản Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, còn 6 cuốn còn lại đều của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Năm 2019, Bộ GDĐT tổ chức 2 lần thẩm định SGK lớp 1, lần 1 vào tháng 5 và lần 2 vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu SGK được được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GDĐT đề nghị thẩm định lần 2. 1 bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Như vậy, ở lần thẩm định lần 2 vào tháng 10/2019, Bộ GDĐT tiếp nhận 8 bản mẫu SGK của 4 môn học/hoạt động giáo dục. Sau 2 vòng thẩm định (từ tháng 10/2019 đến tháng 02/2020), Hội đồng thẩm định đã đánh giá “Đạt” đối với 7/8 cuốn. Còn 1 cuốn tiếp tục bị đánh giá "Không đạt”.

Như vậy đến thời điểm này đã có 45 cuốn SGK lớp 1 cho 9 môn học/hoạt động giáo dục được phê duyệt sử dụng cho chương trình phổ thông mới để các hội đồng lựa chọn SGK đưa vào trường học từ năm học 2020-2021.

Việc lựa chọn SGK lớp 1 sẽ được tiến hành từ ngày 15/3 tới theo quy định của Bộ GD-ĐT. Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông sẽ thành lập hội đồng lựa chọn sách do hiệu trưởng đứng đầu.

 
Thêm 7 cuốn SGK lớp 1 được sử dụng trong chương trình phổ thông mới
Thêm 7 cuốn SGK lớp 1 được sử dụng trong chương trình phổ thông mới


Ngày 24/2, Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành thông báo về việc tiếp tục tổ chức thẩm định SGK lớp 1 (đợt 3), với thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25/2 đến 10/3.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định hiện hành tại Thông tư 33 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Thông tư 33, bao gồm đủ 20 bộ tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được đề nghị thẩm định.

Thanh Hùng

Hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới

Hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới

- Dưới đây là hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) mới trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng GD-ĐT ban hành.