Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan; trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập Trường ĐH Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược.

 

Thanh Hùng

Sinh viên y xuyên đêm chống dịch: 'Mọi người đều vất vả, chúng em có sá gì'

Sinh viên y xuyên đêm chống dịch: 'Mọi người đều vất vả, chúng em có sá gì'

 - Khi được điều động tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19, Hằng đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng “lên đường”. Với Hằng, đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để học tập và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.