Học sinh được hỗ trợ theo Nghị định 116 đã bị lãnh đạo một số trường thuộc huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cắt lại từ 200.000 – 400.000 đồng mỗi em.

Liên quan đến vụ việc một số trường thu lại tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo để làm kinh phí tu sửa trường, UBND huyện Thạch Thành cho biết đã yêu cầu phòng Nội vụ phối hợp phòng GD-ĐT căn cứ mức độ vi phạm tổ chức kiểm điểm hiệu trưởng, kế toán của Trường Tiểu học Thạch Lâm 1, Trường Tiểu học Thạch Lâm 2, Trường THCS Thạch Lâm và đề xuất hình thức kỷ luật thỏa đáng.

Cắt tiền hỗ trợ của học sinh nghèo để sửa trường

Trường THCS Thạch Lâm

Theo kết quả xác minh, trong năm học 2016-2017, Trường Tiểu học Thạch Lâm 1 có 67 học sinh thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ. Trong đó, 42 học sinh được hỗ trợ cả năm học, 25 học sinh được hỗ trợ một học kỳ. Tổng số tiền dành cho các đối tượng này là 291.170.000 đồng.

 

Sau khi nhận được tiền, nhà trường tiến hành họp phụ huynh có con thuộc diện được hỗ trợ trên để xin ý kiến thu lại 400.000 đồng/ học sinh được hỗ trợ cả năm, 200.000 đồng/ học sinh diện hỗ trợ một học kỳ nhằm xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất.

Trường Tiểu học Thạch Lâm 2 cũng phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh, kêu gọi các phụ huynh ủng hộ 400.000 đồng/ học sinh, tổng số tiền thu được là 19.600.000 đồng. 

Tương tự, tại Trường THCS Thạch Lâm thu 300.000 đồng/ học sinh được hỗ trợ cả năm, 150.000 đồng/ học sinh hỗ trợ một kỳ để sửa khu bán trú, tổng số tiền thu được là 16.050.000 đồng.

Bên cạnh đó, trong mỗi kì nhận gạo hỗ trợ cho học sinh nghèo, do xe chở gạo không vào đến trường vì giao thông khó khăn, phụ huynh học sinh của 3 trường trên đã thu tiền từ học sinh để lấy kinh phí vận chuyển gạo về trường cho học sinh. 

Cụ thể, Trường Tiểu học Thạch Lâm 1 và Trường THCS Thạch Lâm thu 20.000 đồng/ học sinh/ năm, Trường Tiểu học Thạch Lâm 2 thu 200.000 đồng/ học sinh/ năm.

Lê Anh