Cùng với đó, đưa ra các hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Căn cứ kết luận của tổ xác minh Bộ Công Thương, kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT và kết quả kiểm tra của trường cho thấy Khoa Ngoại ngữ tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên khi chưa được nhà trường phê duyệt đề án.

Nhà trường xác định ông Hoàng Ngọc Tuệ, Trường khoa Ngoại ngữ chưa tuân thủ quy trình khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý. Qua đó để cá nhân thuộc quyền quản lý, phụ trách vi phạm quy định nhà giáo trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp làm ảnh hưởng uy tín nhà trường.

Bà Phạm Tố Linh, giảng viên hợp đồng khoa Ngoại ngữ đã chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện nghề nghiệp, có một số phát ngôn chưa chuẩn mực làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và hình ảnh nhà giáo.

Nhà trường nhìn nhận lãnh đạo và một số đơn vị chức năng trong trường chưa kịp thời trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của khoa Ngoại ngữ.

sinh viên,học phí

Căn cứ thẩm quyền, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã thực hiện xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

 

Cụ thể, xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo đối với ông Hoàng Ngọc Tuệ, Trưởng khoa Ngoại ngữ.

Chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với bà Phạm Tố Linh, xem xét bố trí công việc khác (nếu cá nhân có nhu cầu). Kiểm điểm, phê bình bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, giảng viên khoa Ngoại ngữ do triển khai công việc chưa phù hợp dẫn đến dễ gây hiểu sai chủ trương của khoa và trường.

Kiểm điểm, phê bình và hạ bậc đánh giá viên chức đối với: cán bộ quản lý khoa Ngoại ngữ đã để xảy ra các sai sót tại khoa; cán bộ quản lý phòng đào tạo đã thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo của khoa; cán bộ quản lý phòng Thanh tra giáo dục đã thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa.

Tập thể, cá nhân lãnh đạo trường thuộc diện Bộ Công Thương quản lý quản lý thực hiện kiểm điểm trước lãnh đạo Bộ.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của trường.

Cùng đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, người lao động về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục đào tạo.

Thanh Hùng

Sinh viên ĐH Công nghiệp đóng tiền chống trượt:  Do trưởng khoa tự ý

Sinh viên ĐH Công nghiệp đóng tiền chống trượt: Do trưởng khoa tự ý

Thanh tra Bộ Công Thương đề nghị có xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra vụ việc sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội phải đóng tiền chống trượt.