Ngày 28/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng là ông Đặng Trí Dũng ký công văn đồng ý tạm dừng thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và tạm thời chưa thu hồi phụ cấp thâm niên nhà giáo đã chi trả cho đến khi có chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, như đề xuất của Sở Tài chính.

Việc này đã ảnh hưởng tới khoảng 22.000 giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Bà Phạm Thị Tường Vân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi với VietNamNet về quyết định này của tỉnh.

"Ngưng chi trả phụ cấp thâm niên là đúng quy định"

Theo bà Vân, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020) không quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính có Văn bản số 8982/BTC-HCSN về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo đó, Bộ Tài chính đã trả lời Bộ GD-ĐT như sau:

1. Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) quy định về tiền lương “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề theo quy định của Chính phủ”. Nội dung này phù hợp với quy định tại Điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó quy định “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)”, tức là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo (phụ cấp thâm niên nhà giáo).

Như vậy, về nguyên tắc, từ thời điểm 1/7/2020 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 và các văn bản có liên quan bị bãi bỏ; không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

2. Tại thời điểm hiện nay, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho lùi thời gian thực hiện Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực; theo đó tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính; đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Vụ dừng phụ cấp thâm niên của hơn 22.000 nhà giáo: 'Có tình, có lý'
Lâm Đồng tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo
 

Như vậy, bà Vân phân tích, tại văn bản 8982/BTC-HCSN, Bộ Tài chính có ý kiến tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo nhưng đề nghị Bộ GD-ĐT tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, tại Văn bản số 4078/TB-TTKQH ngày 11/11/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội về Thông báo kết luận của UBTV Quốc hội tại phiên họp thứ 50, tháng 11/2020, UBTV Quốc hội có ý kiến thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo và đề nghị Chính phủ hướng dẫn thực hiện.

“Do chưa có hướng dẫn cụ thể Bộ Tài chính, Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chính thức nên tỉnh Lâm Đồng tạm dừng việc chi trả và chưa xem xét việc thu hồi đối với tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo các đơn vị đã chi trả. Việc ngưng chi trả phụ cấp thâm niên cho nhà giáo ở tỉnh Lâm Đồng là đúng quy định hiện hành” - Bà Phạm Thị Tường Vân nói.

Trong tháng 6 sẽ có văn bản đề xuất Chính phủ xem xét

Bà Vân cũng dẫn Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định về tiền lương “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề theo quy định của Chính phủ”.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm đối với giáo viên. 

Bà Vân cũng cho biết để giúp cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh ổn định đời sống, yên tâm công tác, trong tháng 6/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ có văn bản đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng sẽ chỉ đạo các địa phương chi trả kịp thời chế độ cho giáo viên ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

“Qua tham khảo, trong thời gian vừa qua nhiều địa phương trên phạm vi cả nước... đã thực hiện tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo. Tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện tạm dừng đồng thời cũng chưa xem xét thu hồi số kinh phí các địa phương đã chi trả từ 1/7/2020 để chờ ý kiến của Chính phủ.

Như vậy, việc tạm dừng chi trả và chưa thu hồi phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên ở tỉnh Lâm Đồng là đúng quy định hiện hành, có tình, có lý” – bà Vân khẳng định.

Trùng Dương - Ngân Anh

Hơn 22.000 nhà giáo bị dừng phụ cấp thâm niên

Hơn 22.000 nhà giáo bị dừng phụ cấp thâm niên

Do chưa có hướng dẫn thực hiện lương mới, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định dừng chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ước tính có khoảng 22 nghìn giáo viên trên địa bàn chịu ảnh hưởng của quyết định này.

Hơn 22.000 giáo viên bị dừng phụ cấp thâm niên: Bộ GD-ĐT nói gì?

Hơn 22.000 giáo viên bị dừng phụ cấp thâm niên: Bộ GD-ĐT nói gì?

Liên quan đến việc UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra thông báo tạm dừng thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng các giáo viên không nên quá lo lắng.