Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT.

Đến năm 2021, phấn đấu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Các mục tiêu cụ thể của Đề án đến giai đoạn năm 2021 là phấn đấu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015; phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD-ĐT
Trụ sở Bộ GD-ĐT

Giai đoạn 2022-2025 tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021; phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý Nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.

Phương án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm, việc sắp xếp, tổ chức lại theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

 

Đối với các trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao, trong giai đoạn 2021-2023 sẽ chuyển các trường: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Cũng theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2022-2025 giữ nguyên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT; giữ nguyên Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ GD-ĐT; nghiên cứu chuyển Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học thành công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thông tin và truyền thông, giữ nguyên Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, trong giai đoạn này tổ chức lại Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM thành Phân hiệu của Học viện Quản lý giáo dục tại TP.HCM (đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT).

Bên cạnh đó, Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam và Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam sẽ được giữ nguyên.

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực sẽ được chuyển về trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT) trong giai đoạn đến năm 2021.

Thúy Nga

Sẽ sắp xếp còn 10 trường sư phạm, giao sở phòng giáo dục chủ trì tuyển giáo viên

Sẽ sắp xếp còn 10 trường sư phạm, giao sở phòng giáo dục chủ trì tuyển giáo viên

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ quy hoạch còn 10 trường đào tạo sư phạm, đồng thời kiến nghị giao các Sở GD- ĐT, Phòng GD- ĐT chủ trì công tác tuyển dụng, sử dụng giáo viên.