Chiều 7/11 tại Quốc hội, nói về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các trường học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thông tin đã có văn bản chỉ đạo các địa phương trong quá trình rà soát, sắp xếp các trường, lớp, các điểm trường lẻ, các trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Theo ông, mô hình đó không phải là không có cơ sở, nhưng hình thành qua con đường sáp nhập thì yêu cầu phải hết sức nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn quy định, về kỹ thuật, về điều kiện.

"Mỗi một cấp học có tâm sinh lý khác nhau. Do vậy, khi sắp xếp phải tính toán đảm bảo được những yêu cầu về mặt chuyên môn sư phạm khoa học", ông Nhạ nói.

Sáp nhập trường phải đảm bảo chất lượng

Mục đích của việc sáp nhập này đảm bảo chất lượng, không phải mục đích để giảm biên chế”

Lấy ví dụ, Bộ trưởng dẫn chứng, về cán bộ lãnh đạo mặc dù có giảm nhưng cán bộ lãnh đạo quản lý nhà trường phải đủ điều kiện, giáo viên cũng phải đủ điều kiện, các sân chơi bãi tập, các lứa tuổi cũng phải vậy để đảm bảo các phòng học bộ môn, khối học riêng chứ không phải dồn tất cả.

 

Như vậy, các quy định rất rõ; số lớp trong trường liên cấp này không quá 45, đường đi với nhau cũng không quá xa và tùy theo điều kiện địa phương.

“Các địa phương có thẩm quyền sắp xếp trên nhu cầu và điều kiện cụ thể chứ không phải sắp xếp cơ học. Đã có địa phương làm vội dẫn đến không đảm bảo điều kiện cho dạy và học.

Tới đây chúng tôi tiếp tục cùng với các địa phương hướng dẫn để làm sao công việc sắp xếp các trường, đặc biệt là những trường liên cấp phải đảm bảo được những điều kiện thì lúc ấy mới được sát nhập. Mục đích của việc sáp nhập này đảm bảo chất lượng, không phải mục đích để giảm biên chế”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết thêm, tới đây Bộ GD-ĐT sẽ cùng với Bộ Nội vụ xây dựng một nghị quyết tham mưu cho Chính phủ về biên chế giáo viên, đảm bảo hợp lý, có lộ trình giảm, giảm cán bộ quản lý và phục vụ thực sự không cần thiết; còn đối với giáo viên thì tăng, nhưng tăng cũng phải hợp lý chứ không phải tăng một cách vô cùng.

Các định biên về giáo viên phải tính toán đến các vùng miền, trên cơ sở đó, các địa phương có căn cứ sắp xếp, rà soát.

Thuý Nga