Hiệu trưởng ĐH Harvard, GS Drew Gilpin Faust, đã có những phát ngôn hết sức ấn tượng trong chuyến thăm Việt Nam đang diễn ra.

"Lịch sử ảnh hưởng tới tất cả chúng ta"

Những phát ngôn ấn tượng của Hiệu trưởng ĐH Harvard

"Việc có mặt tại đây, ở đất nước các bạn, đối với tôi mang rất nhiều ý nghĩa, bởi vì nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của hai quốc gia đã quyện chặt vào nhau và ảnh hưởng tới tất cả chúng ta"

Những phát ngôn ấn tượng của Hiệu trưởng ĐH Harvard

"Giống như rất nhiều người Mỹ khác từng đến đây, tôi vẫn hằng mong đến một ngày nào đó, Việt Nam trong tâm trí tôi không phải tên gọi của một cuộc xung đột bất ngờ ập đến với thế hệ chúng tôi, mà là một quốc gia và xã hội với tất cả sự phức hợp, vẻ đẹp, lịch sử, sự sống động và triển vọng của nó"

Những phát ngôn ấn tượng của Hiệu trưởng ĐH Harvard

"Và không hiểu sao, dường như đối với tôi, tìm hiểu đất nước của các bạn trở thành điều cần thiết để hiểu chính đất nước của tôi"

Những phát ngôn ấn tượng của Hiệu trưởng ĐH Harvard

"Michael Herr, một nhà báo Mỹ chuyên viết về cuộc chiến này đã từng viết rằng Việt Nam là những gì tất cả chúng tôi đã có thay vì một tuổi thơ hạnh phúc"

Những phát ngôn ấn tượng của Hiệu trưởng ĐH Harvard

"Lịch sử giúp chúng ta đối diện với những vong hồn và ma quỷ mà bi kịch quá khứ để lại như một di sản cho hiện tại. Nó soi rọi những sự mù quáng và tàn bạo đã làm nên chiến tranh. Nó giúp chúng ta hình dung và đấu tranh cho hòa bình"

 

"Công việc giảng dạy đã thay đổi"

Những phát ngôn ấn tượng của Hiệu trưởng ĐH Harvard

"Chúng ta hiện có nhiều thông tin tới mức việc truyền tải thông tin không còn là phần nền tảng của công việc giảng dạy nữa. Thay vào đó, giảng dạy giờ là sự nhận thức, sự phán xét và sự phân tích, làm sao chúng ta tận dụng tất cả những thông tin đó và sử dụng chúng một cách hiệu quả"

Những phát ngôn ấn tượng của Hiệu trưởng ĐH Harvard

"Hãy học hỏi cả đời, đó là nền tảng tốt nhất để xây dựng một tương lại tốt đẹp hơn cho chính các em, cho đất nước và cho cả thế giới nữa"

Những phát ngôn ấn tượng của Hiệu trưởng ĐH Harvard

"Chúng tôi thực thi quyền lực thông qua ảnh hưởng tới việc học hành, quyền lực của tri thức, điều mà tôi tin là ngày càng đóng vai trò thúc đẩy thế giới, và đó là quyền lực của Harvard"

Lê Huyền - Ngân Anh

Ảnh: Việt Thành