- Có khá nhiều mâu thuẫn và cả những nhầm lẫn, thậm chí ngộ nhận trong giáo dục ở Việt Nam không chỉ ở phụ huynh, giáo viên, nhà trường mà cả những người quản lý giáo dục.
 


(Bấm vào hình xem thông tin chi tiết)

Những nhầm lẫn về giáo dục ở Việt Nam

Nguyễn Quốc Vương

Đồ họa: Lê Văn