Trong kết luận thanh tra hành chính Trường ĐH Kinh tế quốc dân (từ năm 2017 đến năm 2019), Thanh tra Bộ GD-ĐT chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót.

Cụ thể, trong công tác tổ chức cán bộ, trường chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản thay thế cho phù hợp với các quy định mới của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật; chưa kịp thời ban hành quyết định thay thế quyết định về quy chế bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý, chưa trình Hội đồng trường xem xét phê duyệt biên chế, số lượng người làm việc của các năm 2017, 2018, 2019.

Cùng đó, việc thành lập Hội đồng tuyển dụng trước khi thu nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển không đúng quy định; danh sách Hội đồng Tuyển dụng đợt 1 năm 2017 có thành viên trong Tiểu ban Đề thi là thành viên trong Tiểu ban Coi thi là không đúng quy định, 1 viên chức được tuyển dụng vào vị trí “giảng viên” năm 2017 nhưng không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, trường chưa kịp thời rà soát cán bộ không còn đáp ứng các yêu cầu quy định về tuổi bổ nhiệm, chuyển công tác, đã được bổ nhiệm để đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; các nhân sự được bổ nhiệm sau ngày 28/2/2018 chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

Hồ sơ của một số nhân sự còn thiếu thành phần như giấy khám sức khỏe, kê khai tài sản, lý lịch. Có 1 trường hợp bổ nhiệm chưa được quy hoạch là không đảm bảo quy định.

Thu sai 4,6 tỷ đồng

Trong công tác quản lý tài chính, trường chưa thực hiện một số nội dung công khai theo quy định.

Về quy chế thu chi nội bộ, trường chưa quy định tỷ lệ trích lập các quỹ học bổng sinh viên, dẫn đến việc chi học bổng cho sinh viên chưa đảm bảo tối thiểu bằng 8% theo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; chưa quy định tỷ lệ trích lập Quỹ Khoa học công nghệ, dẫn đến việc chi nghiên cứu khoa học chưa đảm bảo theo tỷ lệ 8%; quy định về mức chi giáo trình và học liệu học tập cao hơn quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng chỉ ra các khoản thu sai quy định của trường với tổng số tiền tới hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó, thu học phí hệ đào tạo đại học chính quy K53 (đào tạo theo địa chỉ) đối với Quân đội và các ngành còn lại và đại học chính quy K58, K59; K60 (đào tạo theo nhu cầu xã hội) với số tiền hơn 1,68 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết luận cũng chỉ ra một số khoản thu chưa có trong quy định như thu tiền chuyển điểm tiếng Anh, thu tiền hỗ trợ hoạt động của các sinh viên lớp điều hành cao cấp EMBA số tiền hơn 2,9 tỷ đồng; thu cải thiện điểm cho sinh viên có kết quả đạt loại B, C chưa phù hợp.

 
Nhiều sai phạm tài chính tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng sai sót trong chi vượt giờ giảng (đối tượng áp dụng có cả giảng viên kiêm giảng, mời giảng không thực hiện đúng quy định); chi hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chậm so với dự toán Bộ giao; trích lập Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập hơn 55,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chưa sử dụng của năm 2017 chuyển 2018 chưa phù hợp với quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Đặc biệt, nhà trường thực hiện chi Quỹ Phúc lợi chưa đúng quy định theo Nghị định số 16/2015/NĐ- CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Quỹ phúc lợi và nội dung quỹ phúc lợi gồm: để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, trường lại chi cho các đơn vị bên ngoài như chi tiền hỗ trợ hoạt động của UBND phường Đồng Tâm với số tiền 10 triệu đồng; chi tiền hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn dân cư số 4 phường Đồng Tâm số tiền 18 triệu đồng; chi tiền hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn dân cư số 5 phường Đồng Tâm số tiền 18 triệu đồng và chi cho các cộng tác viên làm việc với trường.

Chưa hết, trường còn trích lập Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập hơn 55,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chưa sử dụng của năm 2017 chuyển năm 2018 chưa phù hợp với quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm về các tập thể, cá nhân trong thời kỳ thanh tra 2017-2019; hiệu trưởng với tư cách là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chung. Các phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong phạm vi được hiệu trưởng phân công. Trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra các hạn chế, thiếu sót.

Còn nữa...

Đông Hà

Bộ GD-ĐT trả lời về trách nhiệm trong vụ sai phạm ở Trường ĐH Đông Đô

Bộ GD-ĐT trả lời về trách nhiệm trong vụ sai phạm ở Trường ĐH Đông Đô

Bộ GD-ĐT khẳng định, không có việc buông lỏng quản lý để tạo kẽ hở cho sai phạm của Trường ĐH Đông Đô.