- Thông tin giáo dục trên báo chí trong tuần qua có những nội dung đáng chú ý, từ các đề xuất liên quan tới sách giáo khoa, tới hiện tượng giáo viên bỏ việc vì lương thấp và các kết quả thanh tra bước đầu ở 2 đại học lớn.

 

Thanh tra Chính phủ có kết luận về những sai phạm ở ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM. Các dự luật giáo dục sửa đổi vẫn tiếp tục nhận nhiều ý kiến đóng góp. Tình trạng giáo viên bỏ việc vì không lương, lương thấp tiếp tục diễn ra. Trong một diễn biến khác, TP.HCM thông báo sẽ giảng dạy thực nghiệm bộ sách giáo khoa riêng trước khi được thẩm định. Ngoài ra, ý kiến xem xét đưa tác phẩm Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ văn lớp 11 gây phản ứng gay gắt trong giới.

Nguyễn Thảo - Lộc Phạm (tổng hợp)