- TS Nguyễn Minh Hoà so sánh: "Một phó giáo sư, giảng viên cao cấp với thâm niên khoảng 20 năm, không làm lãnh đạo thì tất tật các khoản thu nhập chính thức trên bảng lương một năm chỉ bằng 1/3 số tiền mà Chính phủ nuôi một xe công. Vậy ra nuôi một xe công bằng nuôi ba ông giáo sư đại học!”.

 

Hạ Anh - Thanh Hùng