Cụ thể, công tác tổ chức tuyển dụng được thi được chia làm 2 vòng như sau:

Vòng 1

Đối với thi tuyển, từ ngày 3/3 đến 10/3/2021, Sở sẽ công bố nội dung tài liệu ôn tập các phần thi trắc nghiệm vòng 1 (phần Ngoại ngữ và Kiến thức chung); nội dung ôn tập vòng 2.

Từ 11/3 đến 20/3, Hội đồng tuyển dụng các quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức vòng 2;

Trước ngày 13/3, sẽ thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi của từng Hội đồng thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Từ ngày 14/3 đến 20/3: Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế trước ngày thi.

Sở tổ chức thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung trên máy vi tính (có lịch thi cụ thể đối với từng quận, huyện, thị xã); giải quyết các thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca.

Địa điểm thi tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thí sinh ký xác nhận ngay sau khi kết thúc ca thi.

Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo đơn vị tại địa điểm tổ chức thi trước khi thi một ngày.

Lịch thi tuyển giáo viên của Hà Nội
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Đối với xét tuyển, từ ngày 3/3 đến 10/3/2021, Sở sẽ công bố nội dung tài liệu ôn tập tập vòng 2.

Từ 11/3 đến 20/3, Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức vòng 2.

Vòng 2

Đối với các đơn vị tổ chức vòng 2 bằng bài viết, trước ngày 21/3 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ diều kiện thi vòng 2 và niêm yết tại trụ sở các đơn vị (các đơn vị thi tuyển không xếp lại số báo danh, vẫn giữ như tại vòng 1).

 

Ngày 26/3, thí sinh tập trung, xem số báo danh, phòng thi, học tập quy chế thi viết, nghe phổ biến chi tiết lịch thi. 

7h30 ngày 27/3 (Thứ Bảy): tồ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại các quận, hụyện, thị xã (thời gian làm bài 180 phút).

Từ ngày 28/3 đến 31/3 sẽ  công bố điểm bài thi viết. Từ ngày 1/4 đến 15/4, nhận đơn phúc khảo.

Từ ngày 16/4 đến 20/4: Chấm phúc khảo; công bố kết quả chấm phúc khảo.

Từ ngày 21/4 đến 25/4: Thông báo kết quả thi tuyển.

Đối với các đơn vị tổ chức vòng 2 bằng thực hành hoặc phỏng vấn, trước ngày 21/3, Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã sẽ hoàn thành chuẩn bị đề, đáp án sát hạch, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức sát hạch bằng thực hành, phỏng vấn.

Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo đến thí sinh về quy hình tổ chức làm bài kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng thực hành, phỏng vấn; quy định về những loại vật dụng, tài liệu thí sinh được mang vào phòng làm bài kiểm tra sát hạch. Cùng đó, niêm yết số báo danh, phòng, sơ đồ, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch; tập trung thí sinh, khai mạc, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm tập trung xem số báo danh.

Từ 22/3 đến 30/3, hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức sát hạch bằng thực hành hoặc phỏng vấn đối với giáo viên, nhân viên.

Từ 31/3 đến 5/4 sẽ thông báo điểm sát hạch vòng 2.

Từ 6/4 đến 15/4 sẽ giải quyết khiếu nại (nếu có).

Từ 16/4 đến 25/4, thông báo kết quả sát hạch.

Từ ngày 26/4, sẽ hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển.

Theo kế hoạch, năm 2020, TP Hà Nội tuyển dụng 3.960 chỉ tiêu. Trong đó, vị trí giáo viên tuyển dụng 3.674 người, bao gồm: 1.161 giáo viên THCS; 1.723 giáo viên tiểu học; 790 giáo viên mầm non.

Vị trí Nhân viên tuyển 286 người, gồm: 66 nhân viên thư viện trường THCS; 100 nhân viên thư viện trường tiểu học; 76 nhân viên văn thư trường THCS; 44 nhân viên văn thư trường tiểu học.

Thanh Hùng

Hà Nội tuyển dụng gần 4.000 giáo viên, nhân viên

Hà Nội tuyển dụng gần 4.000 giáo viên, nhân viên

Năm 2020, Hà Nội tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường công lập trên địa bàn với tổng chỉ tiêu là 3.960 người, trong đó bao gồm 3.674 giáo viên và 286 nhân viên.