Ngoài ra, phải có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi và xử lý thông tin và truyền thông.

Đây là các nội dung trong dự thảo thông tư về tiêu chuẩn đối với chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT.

Một tiêu chuẩn khác nữa là phải có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan sở GD-ĐT.

giám đốc sở,giám đốc sở giáo dục,giám đốc Sở GD-ĐT
Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin trong công việc là tiêu chuẩn chung đối với giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT. Ảnh minh họa: Đoàn Bổng.
 

Ngoài ra, cần có năng lực tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của sở theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định và có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên.

Thời hạn góp ý cho thông tư đến 22/6.

Thanh Hùng

Giữa điểm nóng xử lý gian lận thi cử, Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La xin nghỉ phép

Giữa điểm nóng xử lý gian lận thi cử, Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La xin nghỉ phép

-Phó Chánh văn phòng Sở cho hay: "Bình thường giám đốc có bao giờ nghỉ phép đâu, nhưng chắc đợt này có việc rất quan trọng”.