Sáng nay, (03/1), Bộ GD-ĐT đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với GS Hồ Ngọc Đại và PGS Nguyễn Kế Hào thuộc Trung tâm Công nghệ Giáo dục về nội dung liên quan đến quá trình thẩm định tài liệu Tiếng Việt bị đánh giá là không đạt.

Tại buổi đối thoại, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) báo cáo lại quá trình ban hành Thông tư 33 về quy trình biên soạn, thẩm định SGK. Trong đó, khẳng định quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẩm định, việc thành lập hội đồng, quá trình thẩm định diễn ra đúng quy định.

Phát biểu tại buổi đối thoại, GS Hồ Ngọc Đại cho biết ông đến cuộc đối thoại này chỉ muốn được xác nhận bộ sách Công nghệ giáo dục của mình được sử dụng cho năm học mới. Khi bộ sách bị loại trong đợt thẩm định đầu tiên, ông không oán trách thành viên của hội đồng, vì họ làm theo trách nhiệm của mình.

Tại buổi đối thoại, các thành viên của hội đồng thẩm định sách giáo khoa quốc gia cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đề nghị Gs Hồ Ngọc Đại chỉnh sửa bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục của mình để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, Bộ đã rà soát toàn bộ quá trình triển khai, lựa chọn nhân sự khi triển khai sách giáo khoa theo chương trình mới theo tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, minh bạch để có thể có được những bộ sách giáo khoa tốt nhất cho học sinh, xã hội, tạo điều kiện thực hiện chủ trương xã hội hoá sách giáo khoa.

Về đề nghị các cuốn sách phải được thực nghiệm, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm theo Nghị quyết cảu Quốc hội.

 

Việc thực hiện thí điểm, theo điều 105 của Luật Giáo dục 2019 thì ghi rõ những điều thí điểm mà triển khai diện rộng thì phải báo cáo Chính phủ. Việc triển khai thí điểm là vượt tầm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ phải báo cáo chính phủ, trình ra Quốc hội và thường vụ Quốc hội phải thông qua theo điều 105 của Luật Giáo dục 2019.

Trước kiến nghị của PGS Nguyễn Kế Hào về việc đánh giá bộ sách Công nghệ giáo dục theo một cách thức khác, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết chương trình là gốc, chỉ có một chương trình thống nhất trên toàn quốc. Để tạo ra sự công bằng giữa các bộ sách, cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy, đề xuất của PGS Nguyễn Kế Hào rất khó thực hiện­­. Chương trình đổi mới sách giáo khoa thay đổi từ mục tiêu thì nội dung phải thay đổi.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng ghi nhận, tổng hợp ý kiến của GS Hồ Ngọc Đại, PGS Nguyễn Kế Hào để báo cáo Chính phủ.

Kim Hiền - Đức Yên

***********

Xem tường thuật buổi đối thoại:

Đối thoại giữa Bộ Giáo dục và GS Hồ Ngọc Đại: Chưa tìm được tiếng nói chung

Đối thoại giữa Bộ Giáo dục và GS Hồ Ngọc Đại: Chưa tìm được tiếng nói chung

GS Hồ Ngọc Đại muốn được xác nhận sách của mình được dùng trong năm học tới, còn các hội đồng thẩm định cương quyết sách của GS Đại đã "mất hiệu lực".