SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 đầu SGK. Việc lựa chọn SGK phải bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Tiêu chí để lựa chọn SGK là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở.

 

Hải Nguyên

Cá nhân muốn biên soạn sách giáo khoa phải là công dân Việt Nam

Cá nhân muốn biên soạn sách giáo khoa phải là công dân Việt Nam

- Đó là một trong số những điểm mới của dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 33 vừa được Bộ GD-ĐT công bố để xin ý kiến dư luận.