Theo Bộ GD-ĐT, hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam.

Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

 

Xem hướng dẫn giảm tải môn Tiếng Anh cấp THPT TẠI ĐÂY.

Thanh Hùng

Hướng dẫn giảm tải kiến thức cấp THPT năm học 2019-2020

Hướng dẫn giảm tải kiến thức cấp THPT năm học 2019-2020

- Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc THPT ở học kỳ 2 năm học 2019-2020.