Hiệu trưởng đứng bếp nấu cơm gà 'khổng lồ' đãi đồng nghiệp
Hình ảnh cô hiệu trường Trường THPT Trưng Vương đội nón, đứng bên bếp đảo cơm gà được học sinh của trường ghi lại
Hiệu trưởng đứng bếp nấu cơm gà 'khổng lồ' đãi đồng nghiệp
Cô Thủy cho hay hôm nay trường tổ chức sơ kết học kỳ 1, họp mặt tất niên trong hội đồng sư phạm, rồi tổ chức hội xuân cho học sinh
Hiệu trưởng đứng bếp nấu cơm gà 'khổng lồ' đãi đồng nghiệp
 Các đồng nghiệp cùng vào phụ giúp
Hiệu trưởng đứng bếp nấu cơm gà 'khổng lồ' đãi đồng nghiệp
 Trước đó cô hứa với thầy cô trong trường sẽ nấu đãi món cơm gà quê nên sẵn sàng đứng bếp làm để mời các đồng nghiệp
 

Hiệu trưởng đứng bếp nấu cơm gà 'khổng lồ' đãi đồng nghiệp

Hội xuân là một hoạt động thường niên được Trường THPT Trưng Vương tổ chức trước khi học sinh nghỉ Tết. 
Hiệu trưởng đứng bếp nấu cơm gà 'khổng lồ' đãi đồng nghiệp
Hội xuân có nhiều hoạt động trong đó có chương trình về với cội nguồn, gói bánh chưng bánh tét 
Hiệu trưởng đứng bếp nấu cơm gà 'khổng lồ' đãi đồng nghiệp
Thầy và trò cùng tham gia gói bánh
Hiệu trưởng đứng bếp nấu cơm gà 'khổng lồ' đãi đồng nghiệp
Bánh của thầy trò các lớp sẽ được nấu tại trường, sau đó các sản phẩm đủ tiêu chuẩn được sử dụng làm phần quà tặng cho các chiến sĩ tại Củ Chi.

Lê Huyền