UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020.

Theo đó, Hà Nội tuyển 3.674 giáo viên. Trong đó có 790 giáo viên mầm non, 1.723 giáo viên tiểu học và 1.161 giáo viên trung học cơ sở.

Ngoài ra, tuyển 286 nhân viên. Cụ thể, tuyển 166 nhân viên thư viện và 120 nhân viên văn thư.

Hà Nội tuyển dụng gần 4.000 giáo viên, nhân viên

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng của từng quận, huyện, thị xã

Điều kiện chung đối với các ứng viên tham gia dự tuyển là có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ từ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

 

Đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cần phải đạt trình độ đào tạo theo khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại các Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện hành.

Đối với thí sinh dự tuyển vào làm nhân viên thư viện tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, xếp chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV cần đáp ứng quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Thí sinh dự tuyển làm công tác văn thư cần đáp ứng quy định tại Thông tư số 14/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Những người không được đăng ký dự tuyển gồm: người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sơ giáo dục, trường giáo dưỡng.

UBND thành phố Hà Nội quyết định hình thức tuyển dụng là thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thúy Nga

Hà Nội nói về việc tuyển dụng đặc cách gần 2.000 giáo viên hợp đồng

Hà Nội nói về việc tuyển dụng đặc cách gần 2.000 giáo viên hợp đồng

UBND TP Hà Nội cho biết vẫn xét tuyển giáo viên hợp đồng với phần thao giảng.