Chiều nay 27/3, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp bất thường để bàn xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số vấn đề liên quan đến chính sách phát triển và nhân sự của thành phố.

Giáo viên TP.HCM mất việc do dịch Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng
Giáo viên TP.HCM mất việc do dịch covid-19 được hỗ trợ 1 triệu/người/tháng

HĐND TP.HCM đã thông qua đề xuất của UBND về một số chế độ chi của TP.HCM phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động bị tác động bởi Covid-19.

Theo đó, học sinh, sinh viên các sở sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp (ngoài học sinh sẽ hỗ trợ khẩu trang cho công nhân vệ sinh các công ty môi trường, đô thị) sẽ được hỗ trợ khẩu trang với định mức 3 chiếc/người/tháng.

Khẩu trang được hỗ trợ là loại kháng khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng 10 lần. Thời gian hỗ trợ trong 3 tháng. Tổng kinh phí để hỗ trợ khẩu trang là 112 tỷ đồng.

HĐND TP.HCM cũng thông qua đề xuất hỗ trợ người lao động bị mất việc do dịch Covid-19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) bao gồm cả giáo viên, nhân viên cơ sở mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ.

 

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày thực tế lao động bị mất việc, tối đa không quá 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6).

Theo tính toán, tổng số người lao động được hỗ trợ là 600.000 người, tổng kinh phí hỗ trợ là 1.800 tỷ đồng.

Hiện nay, TP.HCM có gần 80.000 giáo viên từ mầm non đến THPT (bao gồm cả GDTX), trong đó giáo viên mầm non đông nhất với hơn 27.000 người nhưng chỉ có 11.000 người làm việc ở các trường công lập. 

Thành phố có hơn 1.800 nhóm trẻ độc lập tư thục.

Lê Huyền

13 giáo viên, nhân viên đã tiếp xúc gần với 2 giáo viên ở TP.HCM mắc Covid-19

13 giáo viên, nhân viên đã tiếp xúc gần với 2 giáo viên ở TP.HCM mắc Covid-19

- Có 13 giáo viên, quản lý và nhân viên được xác định đã tiếp xúc gần với 2 giáo viên ở TP.HCM bị mắc Covid-19.