Theo ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An thì từ tháng 2/2019, giáo viên của trung tâm này sẽ được phục vụ bữa ăn sáng miễn phí, bao gồm có các món mặn và nước uống.

giáo viên,học sinh
Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An 

Ông Đỗ Minh Hoàng vừa chuyển về làm Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An một tháng trước từ vị trí Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM.

 

"Nhiệm vụ số một của tôi bây giờ là lo cơm áo cho giáo viên và nâng cao chất lượng học sinh, chất lượng giảng dạy. Hiện nay, giáo viên của trung tâm đa phần có cuộc sống khó khăn, trong khi kinh phí chi thường xuyên lại tương đối hạn hẹp. Việc phục vụ bữa ăn sáng miễn phí nhằm hỗ trợ tinh thần cho họ" - ông Hoàng cho hay.

Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An năm ở quận 5 TP.HCM, hiện có khoảng 900 học sinh theo học với 61 giáo viên.

Lê Huyền

Hai trưởng phòng dự thi làm phó giám đốc Sở Giáo dục

Hai trưởng phòng dự thi làm phó giám đốc Sở Giáo dục

Có hai ứng viên dự thi để tuyển chọn một Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương.