26 Hội đồng GS ngành, liên ngành vừa công bố danh sách ứng viên đề nghị Hội đồng GS Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020. Riêng Hội đồng GS ngành khoa học Quân sự và Hội đồng GS ngành Khoa học An ninh chưa công bố danh sách.

Điều đặc biệt, số ứng viên mà các Hội đồng GS cơ sở đề xuất lên các Hội đồng GS ngành để xem xét thông qua là 416 ứng viên. Tuy nhiên, theo kết quả của các Hội đồng GS ngành vừa công bố đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, chỉ có 321 ứng viên. Như vậy 95 ứng viên đã bị loại khỏi danh sách xét GS, PGS năm 2020.

Trong số này, nhiều ngành có rất nhiều ứng viên bị loại. Cụ thể như ngành Kinh tế có 20 ứng viên bị loại; liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa có 10 ứng viên bị loại; ngành Vật lý có 9 ứng viên bị loại; liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ có 8 ứng viên bị loại; ngành Công nghệ Thông tin có 7 ứng viên bị loại.

Các ngành Y học, Toán học, Xây dựng- Kiến trúc, Cơ khí - Động lực mỗi ngành có 4-5 ứng viên bị loại.

Riêng ngành Ngôn ngữ học thì cả 2 ứng viên từ Hội đồng GS cơ sở đưa lên Hội đồng GS ngành đều bị loại.

Ngược lại ở một số ngành tất cả các ứng viên từ Hội đồng GS cơ sở đưa lên đều được Hội đồng GS ngành thông qua như liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản (10/10), ngành Luật học (4/4), liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học (1/1), ngành Tâm lý học (3/3), ngành Thủy lợi (7/7), ngành Văn học (2/2).

Các ngành

Hội đồng GS cơ sở đề xuất

Hội đồng GS ngành thông qua

Số bị loại

Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

10

10

0

 Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học 

7

3

4

Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực 

21

16

5

Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin

15

8

7

Hội đồng Giáo sư ngành Dược học

11

10

1

Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa    

24

14

10

 Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải 

7

6

1

 Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học

11

10

1

Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

41

38

3

Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ 

20

12

8

Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế 

68

48

20

Hội đồng Giáo sư ngành Luật học

4

4

0

 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim  

3

2

1

Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học  

2

0

2

Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

7

6

1

 Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học

18

15

3

 Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học  

1

1

0

 Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học     

3

3

0

Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi 

7

7

0

Hội đồng Giáo sư ngành Toán học     

21

16

5

 Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học  

6

4

2

. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao  

15

12

3

Hội đồng Giáo sư ngành Văn học  

2

2

0

Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý        

36

27

9

 Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc    

11

7

4

 Hội đồng Giáo sư ngành Y học     

45

40

5

Tổng

416

321

95

Bị loại vì liên quan tới công bố khoa học

 

95 ứng viên bị Hội đồng GS ngành loại khỏi danh sách xét GS, PGS năm 2020 là con số khá lớn.

Chia sẻ với VietNamNet, một thành viên Hội đồng GS ngành Vật lý cho biết, những ứng viên không được Hội đồng GS ngành thông qua vì liên quan tới nghiên cứu khoa học. Theo đó, lý do chính là số lượng bài báo tăng quá nhanh trong 2 năm qua. Ngoài ra, cũng có một số lý do khác như địa chỉ nơi làm việc của ứng viên hay hồ sơ có nhầm lẫn…

Theo ông, ngành Vật lý có 9 ứng viên không được thông qua để xét GS, PGS. Khi gửi danh sách ứng viên lên Hội đồng GS Nhà nước, Hội đồng GS ngành Vật lý đã ghi rõ nguyên nhân khiến các ứng viên bị loại.

Lý do liên quan tới nghiên cứu khoa học cũng được một thành viên Hội đồng GS ngành Kinh tế đưa ra. Năm nay, có 20 ứng viên không được Hội đồng GS ngành Kinh tế thông qua để xét công nhận GS, PGS.

Hội đồng GS ngành Y học có 5 ứng viên bị loại. GS.TS Đặng Vạn Phước, Chủ tịch hội đồng ngành này cho hay các ứng viên bị loại do chiếu theo tiêu chuẩn “cứng” đã quy định như như GS phải có sách chuyên khảo, PGS thì phải có số giờ giảng theo quy định. Ngoài ra, một số ứng viên công bố số bài báo khoa học quá nhiều trong thời gian quá ngắn.

“Có ứng viên chỉ trong nửa năm công bố từ 4-5 chục (40-50) bài báo khoa học, đây là điều không thể và thực sự không ai có thể làm được như vậy”- GS Phước nói.

Đánh giá các ứng viên đã được Hội đồng GS ngành Y học thông qua, GS Phước cho hay chất lượng của các ứng viên khá tốt. Các ứng viên cũng rất cẩn thận, nếu thấy không đủ tiêu chuẩn thì không nộp hồ sơ, nên số lượng ứng viên của ngành Y học năm nay ít hơn các năm trước.

Lê Huyền

Danh sách ứng viên chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Danh sách ứng viên chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.